Lähtötilanne

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien valmiudet pitkäjänteiseen opintojen suorittamiseen, epävarmuuden sietämiseen, tiimimäiseen työskentelyyn sekä itseohjautuvuuteen ovat heikentyneet. Samalla opintojen keskeyttämisriski on kasvanut.

Hanke tuottaa

Pelillistettyjä ratkaisuita ammatilliseen koulutukseen

Parempia työelämävalmiuksia

Työelämävalmiuksien pelillisen kehittämisen vinkkipankin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle


Hankkeen tavoitteet

Opiskelijoiden metataitojen kehittäminen

Opintojen keskeyttämisen väheneminen

Työllistymisen edistäminen

Työelämässä pysyminen

Tukeminen työuran ajan

Pelillisten menetelmien luominen, jotka auttavat opiskelijaa ylläpitämään motivaatiota opinnoissaan


Hankkeessa mukana

Sataedun Liiketalous ja valmentavat -opintoalan ammatillisen koulutuksen opettajia

Ohjauksen ammattilaisia

Erilaisten oppijoiden liitto


Metataidot

Ovat taitoja, joiden avulla opiskelu, työnteko ja eläminen helpottuvat muutoksessa. Metataitoihin sisältyvät sosiaaliset taidot ja tiedonhallintataidot.

Halutuimpia taitoja suomalaisissa työpaikkailmoituksissa ovat:
Vuorovaikutus

Yksilö osana ryhmää

Tutkimus ja tiedonhaku
Johtajuus
Ongelmanratkaisu
Tiimityöskentely

Mitä on pelillistäminen?

Pelin kaltaisten elementtien, pelisuunnittelun ja pelimekanismien hyödyntämistä muussa kuin pelien kontekstissa.

Nopea palautteen saaminen

Tasolta toiselle siirtyminen

Oman polun hahmottaminen

Pisteytys, palkinnot,
haasteet ja kilpaileminen

Tavoitteena:

Motivoituminen
ja osallistuminen

Sitoutuminen
ja aktiivisuus

aloitekyvyn lisääntyminen

Hanketoimijoiden yhteystiedot

Anna Taimi

Projektipäällikkö

anna.taimi@sataedu.fi

040 199 4882

Tiina Huhtala

Projektityöntekijä

tiina.huhtala@sataedu.fi

040 199 4271

Mirje Halla

Projektityöntekijä

mirje.halla@sataedu.fi

040 199 4175

Sari Vieno

Projektityöntekijä

sari.vieno@sataedu.fi

040 199 4325

Pasi Sarsama

Projektityöntekijä / erityisasiantuntija

pasi.sarsama@eoliitto.fi

050 371 8625

Tuomas Raunio

Projektityöntekijä

tuomas.raunio@sataedu.fi

040 199 4138

Hankkeessa mukana