Lähtötilanne

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien valmiudet pitkäjänteiseen opintojen suorittamiseen, epävarmuuden sietämiseen, tiimimäiseen työskentelyyn sekä itseohjautuvuuteen ovat heikentyneet. Samalla opintojen keskeyttämisriski on kasvanut.

Hanke tuottaa
 • Pelillistettyjä ratkaisuita ammatilliseen koulutukseen
 • Parempia työelämävalmiuksia
 • Työelämävalmiuksien pelillisen kehittämisen vinkkipankin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle
Hankkeen tavoitteet
 • Opiskelijoiden metataitojen kehittäminen
 • Opintojen keskeyttämisen väheneminen
 • Työllistymisen edistäminen
 • Työelämässä pysyminen
 • Tukeminen työuran ajan
 • Pelillisten menetelmien luominen, jotka auttavat opiskelijaa ylläpitämään motivaatiota opinnoissaan
Hankkeessa mukana
 • Sataedu Liiketalous ja valmentavat -opintoalan ammatillisen koulutuksen opettajia
 • Ohjauksen ammattilaisia
 • Erilaisten oppijoiden liitto

Metataidot

Ovat taitoja, joiden avulla opiskelu, työnteko ja eläminen helpottuvat muutoksessa. Metataitoihin sisältyvät sosiaaliset taidot ja tiedonhallintataidot.

Halutuimpia taitoja suomalaisissa työpaikkailmoituksissa ovat:
Vuorovaikutus

Yksilö osana ryhmää

Tutkimus ja tiedonhaku
Johtajuus
Ongelmanratkaisu
Tiimityöskentely

Mitä on pelillistäminen?

Pelin kaltaisten elementtien, pelisuunnittelun ja pelimekanismien hyödyntämistä muussa kuin pelien kontekstissa.

Nopea palautteen saaminen

Tasolta toiselle siirtyminen

Oman polun hahmottaminen

Pisteytys, palkinnot,
haasteet ja kilpaileminen

Tavoitteena:

Motivoituminen
ja osallistuminen

Sitoutuminen
ja aktiivisuus

aloitekyvyn lisääntyminen

Yhteystiedot

Alta löydät PLAY-hankkeessa mukana olevat henkilöt

Anna Taimi

Projektipäällikkö

anna.taimi@sataedu.fi

040 199 4882

Tiina Huhtala

Projektityöntekijä

tiina.huhtala@sataedu.fi

040 199 4271

Mirje Halla

Projektityöntekijä

mirje.halla@sataedu.fi

040 199 4175

Pasi Sarsama

Projektityöntekijä / erityisasiantuntija

pasi.sarsama@eoliitto.fi

050 371 8625

Tuomas Raunio

Projektityöntekijä

tuomas.raunio@sataedu.fi

040 199 4138

Hankkeessa mukana:

Sataedu