Lähtötilanne

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien valmiudet pitkäjänteiseen opintojen suorittamiseen, epävarmuuden sietämiseen, tiimimäiseen työskentelyyn sekä itseohjautuvuuteen ovat heikentyneet. Samalla opintojen keskeyttämisriski on kasvanut.

Hanke tuottaa:

– Pelillistettyjä ratkaisuita ammatilliseen koulutukseen

– Parempia työelämävalmiuksia

– Työelämävalmiuksien pelillisen kehittämisen vinkkipankin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Hankkeen tavoite

– Opiskelijoiden metataitojen kehittäminen

– Opintojen keskeyttämisen väheneminen

– Työllistymisen edistäminen

– Työelämässä pysyminen tukeminen työuran ajan

– Pelillisten menetelmien luominen, jotka auttavat opiskelijaa ylläpitämään motivaatiota opinnoissaan

Hankkeessa mukana:

– Sataedu Liiketalous ja valmentavat -opintoalan ammatillisen koulutuksen opettajia

– Ohjauksen ammattilaisia

– Erilaisten oppijoiden liitto

Pääkohdat

Pelin kaltaisten elementtien, pelisuunnittelun ja pelimekanismien hyödyntämistä muussa kuin pelien kontekstissa

Mitä on pelillistäminen?

– Pelin kaltaisten elementtien, pelisuunnittelun ja pelimekanismien hyödyntämistä muussa kuin pelien kontekstissa

Pelillistämisen elementit

– Nopea palautteen saaminen
– Tasolta toiselle siirtyminen

Oman polun hahmottaminen

-Pisteytys, palkinnot, haasteet ja kilpaileminen

Pelillistämisellä tavoitellaan:

      motivoitumista ja osallistumista

      sitoutumista ja aktiivisuutta

      aloitekyvyn lisääntymistä 

Metataidot

– taitoja, joiden avulla opiskelu, työnteko
ja eläminen helpottuvat muutoksessa
– sosiaaliset taidot ja tiedonhallintataidot

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Project Name

View project

Yhteystiedot

Alta löydät PLAY-hankkeessa mukana olevat henkilöt

Merja Rikala

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Tuomas Raunio

Projektityöntekijä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Tiina Huhtala

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ota yhteyttä

Jos haluat olla meihin yhteydessä PLAY-hankkeen tiimoilta, laitahan postia alla olevaan luukkuun

[materialis_contact_form]